Sponzorské aktivity

"Za 30 let jsme dali domov tisícům rodin. Nezapomínáme však na krásu naší přírody, kterou se snažíme zachovat a zároveň podpořit organizace, jež se na její záchraně podílejí."

RNDr. Evžen Korec, CSc.

majitel společnosti EKOSPOL a.s.

EKOSPOL je generálním sponzorem Zoologické zahrady Tábor

V roce 2015 hrozil zoologické zahradě v Táboře zánik a rozprodej zvířat. Majitel společnosti EKOSPOL a milovník zvířat Evžen Korec se rozhodl zoo zachránit, a to i za cenu investice mnoha milionů. V červnu 2015 byla zoo znovu otevřena. Naše společnost se zároveň stala generálním sponzorem této zoologické zahrady.

ZOO Tábor se specializuje na chov zvířat ohrožených vyhubením u nás i ve světě. Je nejmladší zoologickou zahradou v České republice. Svojí rozlohou je však největší zoo v jižních Čechách. Zoologické zahradě Tábor se úspěšně daří odchovávat mláďata nejen ohrožených druhů. Jedním z klíčových programů ZOO Tábor je program reintrodukce, tedy zpětného návratu, zubra evropského do české přírody, na němž spolupracuje s neziskovou organizací Česká krajina a s Biotechnologickým centrem Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současnosti můžete v ZOO Tábor vidět více než 400 zvířat.

Přejít na web zoo


EKOSPOL podporuje obecně prospěšnou společnost Česká krajina

Více o projektu

Česká krajina o.p.s. působí v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Jejím hlavním cílem je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka. Součástí těchto snah je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulosti vyhubeny.

EKOSPOL významně podporuje návrat zubra evropského do volné přírody v lokalitě bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice nedaleko Mladé Boleslavi, který obecně prospěšná společnost Česká krajina organizuje.


EKOSPOL podporuje občanské sdružení SPOLEČNOST PRO ZVÍŘATA

Více o projektu

Cílem tohoto sdružení je zajistit pro každé zvíře takové podmínky, aby mohlo prožít plnohodnotný život, mělo možnost projevit své přirozené chování a byly splněny jeho psychické, fyzické a sociální potřeby. Sdružení Společnost pro zvířata se snaží přispět k ochraně zvířat před důsledky lidských činů prostřednictvím pomoci zvířatům v nouzi a změnou systémů a preventivního bránění jejich strádání.

Sdružení Společnost pro zvířata informuje a vzdělává širokou veřejnost prostřednictvím časopisu, internetových stránek, letáků, brožur a jiných materiálů či médií. Jedná se státními institucemi, školami a soukromými podniky a usiluje o změnu příslušné legislativy.