Získat stavební povolení je v Česku stále extrémně složité, v délce jsme 22. nejhorší

Povolování staveb v Česku je tak složitý proces, že v něm naše země pravidelně poráží drtivou většinu států světa včetně těch méně rozvinutých. Tuto nelichotivou pozici mezi čtyřiceti nejhoršími zeměmi světa pravidelně potvrzuje Světová banka. V její aktuální zprávě Doing Business 2020 v kapitole týkající se složitosti získání stavebního povolení dokonce Česká republika klesla o jednu příčku na 157. místo hned za Moldávii těsně před Honduras. Hůře než v Česku se stavební povolení dá získat už jen v pár zemích, většinou jde o takzvané padlé státy.

Světová banka v Česku neeviduje z hlediska procesu povolování nových staveb za poslední rok žádný posun k lepšímu. Získání stavebního povolení podle její analýzy stále trvá českým úřadům neuvěřitelných 246 dnů, což je stejně jako v autoritativním Uzbekistánu. Jen o jediný den déle musí čekat stavebníci v Bangladéši. Pohled na poslední Kambodžu s extrémními 652 dny nás uklidní jen na malou chvíli. Od této poslední příčky nás totiž dělí jen 20 horších zemí. Je tristní, že má Česko 22. nejdelší proces povolování staveb na světě (bez započítání pěti rozvrácených států Eritrea, Libye, Somálsko, Sýrie a Jemen).

Více čtěte zde:

https://retrend.cz/novinky/vystavba-a-remodeling/ziskat-stavebni-povoleni-je-v-cesku-stale-extremne-slozite-v-delce-jsme-22-nejhorsi/

https://faei.cz/ziskat-stavebni-povoleni-je-v-cesku-stale-extremne-slozite-v-delce-jsme-22-nejhorsi/

http://www.novebydleni.cz/novinka-ZISKAT-STAVEBNI-POVOLENI-JE-V-CESKU-STALE-EXTREMNE-SLOZITE-V-DELCE-JSME-22.-NEJHORSI-1324