Tři otázky pro Evžena Korce, generálního ředitele developerské společnosti Ekospol

* Zhruba před rokem jste ve své první knize Co je v domě, není pro mě, vyjádřil názor, že nemovitosti jsou pro investování výhodnější než akcie, státní dluhopisy, vzácné kovy či jiné investiční příležitosti. Jste stále téhož mínění?

 Ano jsem. Přestože ceny už se odrazily ode dna a rovněž pokles hypotečních úvěrů se zastavil, nemovitosti nadále představují nejlepší možnost investice, pokud porovnáme bezpečnost a výnos. Dosahují výnosu 5–6 % ročně při téměř nulovém riziku. V dlouhodobém horizontu navíc roste jejich cena rychleji než inflace.

Investice do nemovitostí nejenže nevyžadují žádnou hlubokou odbornost, ale mají proti ostatním druhům investic navíc ještě jednu důležitou výhodu: tím, že jsou prostřednictvím nájemného spojeny s pravidelným peněžním výnosem, můžete si na ně formou hypotečního úvěru půjčit.

 

* Ve své zatím poslední, třetí knize Pozemky ukrývají poklady, jež vyšla v těchto dnech, nabízíte užitečné rady a návody pro zájemce, kteří uvažují o koupi pozemku. Proč považujete pozemky za výjimečné v rámci realitního trhu?

Pozemky mají tu zvláštní vlastnost, že jsou prakticky nezničitelné. Domy je možné zničit, ale pozemky zůstávají a uchovávají si svoji hodnotu.

Příkladem mohou být Berlín nebo Drážďany, kde na konci druhé světové války téměř nezůstal kámen na kameni, a dnes se obě města znovu skvějí ve své kráse. Ale i v průběhu přirozeného vývoje dochází k bourání staveb, které dosloužily, a na jejich místě rostou stavby nové, moderní.

Pozemky proto představují jednu z nejlepších investic s možností až tisícinásobného zhodnocení vložených peněz. To, co cenu pozemků zásadně ovlivňuje, je účel jejich využití.

Zatímco cena pozemků pro městskou zeleň nebo zemědělské využití se pohybuje v jednotkách až desítkách korun za metr čtvereční, cena pozemků určených k zástavbě může dosáhnout až desetitisíců korun za metr čtvereční.

Rozhodujícím faktorem pro určování ceny pozemků je územní plán, což je dokument schvalovaný zastupitelstvem obce, který stanoví účel využití pozemků, a zejména ve velkých městech je předmětem lobbistických tlaků a ostrých politických střetů. Příkladem může být Praha, která měla mít nový územní plán schválený už v roce 2010, ale dodnes se tak nestalo.

 

* Na co bychom měli především dbát při výběru a koupi parcely pro stavbu rodinného domu?

Alfou a omegou je získat dostatek informací. S vlastním výběrem nikdy nespěchejte a pečlivě porovnávejte, jak jednotlivé nabídky odpovídají vašim potřebám řešení. "Ďábel" se totiž často skrývá v detailu.

Především je třeba ověřit možnost využití dané parcely v územním plánu a následně požádat na příslušném stavebním úřadu o písemnou územně plánovací informaci. V této informaci musí být uvedeno, zda na parcele může být postaven dům a jaká jsou omezení výšky, zastavěné plochy, celkové užitné plochy, případně další omezení nebo požadavky.

Rovněž obligátní věta, že k hranici pozemku jsou přivedeny inženýrské sítě, sama o sobě nic nevypovídá o kapacitě jejich využití. Možnost napojení na splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovod, plynovod a elektřinu je třeba prověřit u správců příslušných sítí a tyto informace mít ve formě závazného vyjádření.

Důležité je rovněž geologické podloží stavební parcely či koncentrace radonu a celá řada dalších věcí. Čtenářům mé knihy rádi takové informace poskytneme u nás v EKOSPOL, a to bezplatně.