Stavební zákon se měl změnit už dávno

Nedostatek bytů, nedokončená dopravní infrastruktura či chybějící důležité stavby. Klíčové problémy, se kterými se v posledních letech potýká celé Česko, mají společného jmenovatele. Je jím tragická legislativa, která v podstatě paralyzuje jakoukoliv výstavbu. Příprava větší stavby, například domu s desítkami bytů či nového úseku dálnice, tak trvá často déle než deset let. Vláda chce nyní tuto lhůtu zkrátit na desetinu.

Věcný záměr nového stavebního zákona totiž stanoví, že stavba musí být povolena do jednoho roku od podání žádosti o povolení. Výrazně ulehčí také investorovi tím, že už nebude muset obíhat desítky úřadů a míst pro získání jejich vyjádření. Místo toho bude stanoviska takzvaných dotčených orgánů státní správy zjišťovat přímo stavební úřad. Ten pak vydá jediné finální rozhodnutí a teprve proti němu se půjde jednou odvolat. Podobný systém funguje například v sousedním Německu desítky let. Škoda, že jsme se u sousedů neinspirovali už mnohem dříve.

Více čtěte zde:

https://faei.cz/stavebni-zakon-se-mel-zmenit-uz-davno/