Máte špatně vyplněné údaje v katastru nemovitostí? Na konci roku přejde váš majetek na stát

Chybějící datum narození nebo nevyplněná adresa. I taková zdánlivá maličkost může způsobit to, že přijdete o svůj dům či pozemek. Na konci letošního roku totiž vyprší lhůta daná novým občanským zákoníkem k nápravě nesrovnalostí v katastru nemovitostí. Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem pak automaticky přejdou na stát. Je proto nejvyšší čas prověřit, zda jsou všechny údaje správné a aktuální či zda dokonce nemáte nárok na nemovitost po dávno zesnulém příbuzném.

Chyby v katastru vznikly hlavně mezi roky 1948 až 1989, padesátých letech minulého století byla povinnost evidence vlastnictví nemovitostí ve veřejném registru po nějakou dobu dokonce úplně zrušena.

Nejde přitom o nějakou ojedinělou anomálii. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) k 1. únoru 2023 evidoval 147 004 pozemků a 3555 staveb s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. O svůj majetek tak může přijít až 121 423 osob, jedna totiž může vlastnit více nemovitostí. Nejčastěji jde o ornou půdu a lesní pozemky, v seznamu jsou ale i budovy, například garáže či chaty ale i rodinné domy. V Praze tak nejsou dostatečně identifikovaní majitelé rodinných domů mimo jiné v Kolovratech, Suchdole nebo Újezdu nad Lesy.

Hlídat, zda jsou údaje správné, je podle katastrálního zákona povinností vlastníka. Pouze ten může dát v případě, že zjistí jakékoliv nesrovnalosti, katastrálnímu úřadu podnět k úpravě. Jak zjistit, že vlastním nemovitost, která by na konci letošního roku mohla přejít na stát? Stačí se podívat do seznamu, který ÚZSVM vydává dvakrát ročně. Lze ho najít na webových stránkách úřadu.

Druhou velkou skupinu tvoří nemovitosti, jejichž majitel není znám vůbec. Pokud se někdo domnívá, že by mohl být vlastníkem některé nemovitosti z výše zmíněného seznamu, musí se co nejdříve obrátit na ÚZSVM. Ten poté potenciálního vlastníka vyzve k doplnění podkladů a případně poradí, jaké další dokumenty bude potřebovat. V případě, že někdo v katastru dohledá jako vlastníka svého již nežijícího předka, měl by o tom informovat příslušný soud. Ten pak může znovuotevřít dědické řízení a případně potvrdit dědické právo k tomuto majetku nyní žijícím potomkům.

Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitostí zapsaných na seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků nejpozději do 31. prosince letošního roku, uběhne desetiletá lhůta daná novým občanským zákoníkem a tento majetek přejde na stát. Neznamená to definitivní ztrátu majetku. Po tomto datu by ale o případném vlastnickém nároku na nemovitost musel rozhodnout pouze soud. Až po dalších deseti letech stát vlastnické právo k takové nemovitosti jako řádný držitel vydrží.


Podívejte se také na aktuální nabídku

nových bytů od EKOSPOLU