Karanténa výrazně komplikuje výběry nových pracovníků

Doba koronavirová dopadla i na pracovní trh. Zatímco některé – zejména výrobní – podniky propouštějí nebo o tom aspoň uvažují, jiné naopak shánějí nové pracovníky. Jak ale probíhají výběrová řízení v době, kdy jsou lidé buď v karanténě, nebo musí pracovat z domova v rámci tzv. home office?

Zatímco způsob náboru pracovníků do převážně výrobních podniků se výrazně nezměnil, v sektoru pracovníků administrativy došlo k malému zemětřesení. Zjednodušeně lze říci, že současný přístup firem k výběrovým řízením na pozice převážně administrativního typu lze rozdělit do tří skupin. V jedné jsou podniky, které nemají kritický nedostatek pracovníků, a proto výběrová řízení v této době prostě ruší. Takových firem ovšem není mnoho, některé si totiž nemohou dovolit časovou prodlevu při náboru zaměstnanců.

Jiné společnosti pracovní pohovory se zájemci o práci nadále dělají, ale využívají k tomu moderní technologie. Pohovory s uchazeči dělají na dálku prostřednictvím video-konferencí, při kterých komunikují v přímém přenosu přes počítač. Tento způsob ale má svoje limity v neosobním kontaktu, kdy je přenos zvuku a obrazu ovlivněn úrovní používané techniky. Ta může vystupování zájemce o vypsanou pozici zkreslit některé zdánlivě nedůležité drobnosti, které by zkušení personalisté při osobním pohovoru jistě nepřehlédli.

Video-pohovor navíc může být nevýhodou i pro uchazeče o práci, který nemá s takovými pohovory zkušenosti. Lehce proto podcení své oblečení nebo prostředí, které má kolem sebe. Rozcuchané vlasy, nepořádek v místnosti, případně i vyrušování účastníka video-hovoru rodinnými příslušníky určitě nepřinášejí zájemci o práci plusové body.

Třetí z možností, kterou nyní firmy hojně využívají, je odložit termíny osobních pohovorů (po dohodě se zájemci) do pozdějších týdnů. „Zvolili jsme právě tento způsob, a to s ohledem na obsah jednotlivých kol našich výběrových řízení. Součástí hned toho prvního máme totiž test znalostí každého z vybraných zájemců. A ten rozhodně nemůžeme dělat na dálku, protože bychom neměli jistotu, jestli jde o skutečné znalosti, nebo jestli zájemce doma u počítače nevyužil nějakou nápovědu,“ říká Klára Hnátová, zástupkyně ředitele personálního sektoru společnosti Ekospol.

U některých pozic, na nichž budou pracovníci často zastupovat firmu při různých jednáních a také u klíčových pozic s velkou odpovědností má osobní kontakt nezastupitelný význam. Přináší přesnější obrázek o vystupování i řečnických schopnostech každého ze zájemců. Klára Hnátová zdůrazňuje, že osobní kontakt je výhodou také pro samotné zájemce o práci. Jednak se při pracovním pohovoru dostanou do přímého kontaktu s pracovníky firmy a mohou si udělat základní obrázek aspoň o části budoucích kolegů, ale také si promluví se svým potenciálním nadřízeným a uvidí, jestli by právě pod jeho vedením chtěli a dokázali pracovat. Navíc uvidí i pracovní prostředí, což je pro kvalitu pracovních výkonů také důležité. V současnosti se proto vyplatí počkat do „lepších časů“ a pracovní pohovor raději odložit.


Podívejte se na aktuální nabídku

volných pozic v EKOSPOLU