Touha změnit svět zvítězila nad ziskem

Článek z časopisu Stavitel

Článek v pdf