Komentář: Získali jsme svobodu, transformace neproběhla bez vad na kráse

Komentář Evžena Korce k 25. výročí 17. listopadu 1989.

Pětadvacáté výročí od 17. listopadu 1989 je dobrou příležitostí pro bilancování toho, co se za uplynulé čtvrtletí změnilo, podařilo, zlepšilo, ale také i nepovedlo či promarnilo.

Klíčovou hodnotou, kterou přinesla změna režimu v zemi, je svoboda a s ní ruku v ruce jdoucí demokracie. To je hodnota, která není samozřejmá a v mnoha koutech světa se jí stále nedostává. Právě svoboda a demokracie umožnily této zemi povznést se z bahna socialismu, daly prostor schopným, pilným a pracovitým lidem vytvářet hodnoty, ze kterých nemají užitek jen oni, ale celá společnost.

Po pádu komunismu došlo k zásadnímu zlomu v pojetí a fungování tuzemské ekonomiky, kdy neefektivní, nevýkonné a zaostalé centrálně plánované hospodářství bylo transformováno do moderní tržní a kapitalistické podoby. Vznikly zde desetitisíce firem a podniků, které se utkávají na trhu, jehož klíčovým středobodem je zákazník. On rozhodne, čí zboží nebo službu si koupí. Firmy proto musejí soupeřit kvalitou, kladným zákaznickým přístupem, inovacemi, ale i důstojnou a konkurenční cenovou politikou. Podniky, které těmto nepsaným zákonům trhu nerozuměly nebo nechtěly rozumět, už dnes neexistují.

Soukromé podniky měly a mají pro ekonomiku klíčový vliv. Dávají práci milionům lidí, odvádějí státu stovky miliard korun na daních, zdravotním pojištění a pojistném na sociální zabezpečení. Jsou tedy motorem ekonomiky. Bez nich by stát nefungoval a státní pokladna by zela prázdnotou. Mělo by tedy být nejvyšším zájmem státu, aby soukromé podniky úspěšně fungovaly. Někdy si to stát zcela úplně neuvědomuje, když vymýšlí různé byrokratické překážky nebo nesmyslné zákony, které firmám situaci jen ztěžují.

Celý proces ekonomické transformace se bohužel neobešel bez vad na kráse. Tou hlavní byl nedostatečný a neúplně vymezený a ošetřený právní rámec, který umožnil rozkradení a mnohdy vyvedení velké části státního majetku do zahraničí. Pokud by byly včas přijaty potřebné zákony a tyto zákony byly i důsledně vymáhány, někteří lidé by zcela určitě trávili velkou část svého života v méně útulných zařízeních.

RNDr. Evžen Korec, CSc.
Generální ředitel a předseda představenstva
EKOSPOL a. s.