Komentář: Stavebnictví se už chystá na zimní spánek

Komentář Evžena Korce k zářijovým statistikám ve stavebnictví

Stavební produkce v České republice v září 2014 podle dat Českého statistického úřadu vzrostla meziročně reálně o 9,5 procenta. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,5 procenta stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 27,6 procenta. Bylo zahájeno meziročně o 7,2 procenta bytů více a dokončeno o 6,7 procenta bytů méně. Průměrný počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v září 2014 meziročně snížil o 3,3 procent. Stavební produkce od počátku roku do konce září 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 24,0 procent.

„Téměř desetiprocentní růst odvětví vypadá impozantně, ale vše je jen statistická hra s čísly. Celkový obraz už tak zářný není. Před rokem v září odvětví kleslo o 6,5 procenta, meziroční srovnávací základna je tak velmi nízká. Na začátku letošního roku velmi zafungoval efekt teplé zimy, kdy stavebníci ani nemuseli přerušovat práce, což by také zanedbatelný bonus. Přesto během letošních prvních devíti měsíců letošního roku stavebnictví spadlo do minusu hned ve třech měsících a dokonce třetí letošní čtvrtletí zaostává za předchozím kvartálem, což o pevných základech pro budoucí robustní růst příliš nehovoří. Vše spíš nasvědčuje tomu, že se stavebnictví už pomalu, ale velmi „aktivně“ chystá na zimní spánek,“ říká Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva tuzemského developerského lídra EKOSPOL. „Samozřejmě jsme rádi, za každé číslo se znaménkem plus, ale celkový letošní růst bude opravdu jen mírný. Navíc mějme stále na paměti, že odvětví stále ztrácí na předkrizovou úroveň téměř čtvrtinu a to je stále hodně,“ dodává Korec.

„Budoucí vývoj v odvětví závisí i na chování státu a veřejných institucí. Je potřeba, aby přestaly vytvářet nové a nové byrokratické překážky, zamyslely se třeba i nad možným snížením odvodů z mezd na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení nebo převedení nových bytů do nižší sazby DPH. Jedině tak lze odvětví pomoci k budoucímu silnějšímu růstu. Ačkoliv jsem optimista, zde se musím držet zpět a zopakovat, že stavebnictví se vrátí na předkrizovou úroveň nejdříve na konci této dekády,“ uzavírá Evžen Korec. 

RNDr. Evžen Korec, CSc.
generální ředitel a předseda představenstva
EKOSPOL a.s.