Komentář: Přibývá byrokracie, větší růst platů dusí vysoké odvody

Komentář Evžena Korce k údajům o mzdách za 3Q/2014

Ve 3. čtvrtletí 2014 vzrostla podle aktuálních dat Českého statistického úřadu průměrná hrubá měsíční nominální mzda oproti stejnému období předchozího roku o 1,8 procenta na 25 219 korun, což bylo o 441 korun více než ve stejném období roku 2013. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,6 procenta, reálně se tak průměrná mzda zvýšila o 1,2 procenta.

„Když pomineme skutečnost, že průměrná mzda je v podstatě jen imaginární pojem, jsou aktuální data do jisté míry zklamáním. Ačkoliv česká ekonomika v průběhu letošního roku začala zažívat příznivější časy a konečně již roste, mzdy v podstatě stagnují, v některých odvětvích dokonce klesají anebo jejich růst je tak mizivý, že ani nestojí za řeč,“ říká Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva tuzemského developerského lídra EKOSPOL, který je jednou z nejlépe platících firem v zemi a nejlépe platící firmou v českém stavebnictví - průměrný měsíční plat u ní v loňském roce činil 56 418 korun. „Podrobnější pohled do statistiky přináší fatální kontrast. Zatímco na jedné straně klesl počet zaměstnanců ve stavebnictví ve třetím kvartále o 9800 osob a těm, kteří zůstali, vzrostla průměrná o 457 korun na 23 015 korun, tak ve státní správě přibylo za stejné období dalších 4000 zaměstnanců a všem průměrná mzda vzrostla o 1043 korun na 27 378 korun. To je velký nepoměr, když vezmeme v potaz pouhý fakt, že stavebnictví by mělo být jedním z pilířů ekonomiky vytvářející hodnoty, zatímco státní správa jen žije z vybraných peněz a v mnoha ohledech s nimi nebetyčně plýtvá. Zde přitom lidé přibývají a nikdo ani pořádně nezkoumá, zda a jak jsou pro stát užiteční,“ dodává Korec.

Podle Evžena Korce je výraznou překážkou pro svižnější růst platů v české ekonomice vysoké zatížení ceny práce, a to především prostřednictvím odvodů na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení. „Stát touto politikou doslova vysává z firem finanční prostředky a podvazuje jejich konkurenceschopnost. S vybranými prostředky pak mnohdy zachází neefektivně, plýtvá jimi anebo investuje do zbytečných či neefektivních projektů. Přitom by to mělo být zcela naopak, odvody by se měly snižovat, byrokracie omezovat a u investic přísně hlídat jejich efektivita,“ uzavírá Evžen Korec.

RNDr. Evžen Korec, CSc.
Generální ředitel a předseda představenstva
EKOSPOL a. s.