K milionovým platům vedou inspirativní nápady

Najít dnes kvalifikovaného a motivovaného pracovníka, který svou prací žije, připomíná rýžování zlata na divoké řece v horách. Zjednodušeně řečeno: je to o stovkách pokusů, z nichž v rýžovací misce jen ojediněle uvízne blyštivý střípek. Velké šance proto nyní mají i absolventi hned po dokončení studia s kratší či žádnou praxí, pokud jim nechybí nadšení, „tah na branku“ a schopnost přicházet s novými přínosnými nápady. Což ovšem na druhé straně vyžaduje také schopnost zaměstnavatele nebýt konzervativní a nerozhodovat se při výběrovém řízení pouze podle odpracovaných roků a odpracovaných pozic uvedených v životopisu.

„Naše společnost takto postupuje už mnoho let a musím říci, že strategie se nám velice osvědčila. Hlavním kritériem pro přijetí není doba strávená na předchozí pozici, ale to, jaký přínos pro firmu bude konkrétní člověk představovat. Rozhoduje tedy jeho přístup k práci a schopnost přicházet s vlastními nápady a zlepšeními,“ říká generální ředitel developerské společnosti Ekospol Evžen Korec. „Pokud nováček prokáže své schopnosti, není výjimkou, že získá významnou pozici a odpovídající mzdu v relativně krátké době. O kariérním růstu u nás rozhodují výsledky práce, ne doba strávená na dané pozici,“ zdůrazňuje generální ředitel úspěšné developerské společnosti, která je dlouhodobým lídrem bytové výstavby.

To potvrzuje také Klára Hnátová z personálního sektoru Ekospolu. „Mnoho našich kolegů se na své vedoucí pozice vypracovalo velmi rychle a jsou tak důkazem toho, že i uchazeči s minimální předchozí praxí mohou brzo dosáhnout na milionové platy,“ popisuje zkušenosti ve firmě. Developer podle ní v současnosti poptává například pracovníky na technický dozor velké bytové výstavby, projektanty pozemních staveb a také manažery povolování staveb. Ekospol nyní připravuje 17 větších a velkých rezidenčních projektů se 7000 byty v tržní hodnotě vyšší než 30 miliard korun. Pro nové zaměstnance na technických pozicích to znamená možnost podílet se na proměně mnoha částí Prahy, které budou patrné i za mnoho desítek let. Tisíce rodin díky nim získají nový domov.

„Kromě jiných zajímavých projektů plánujeme také výstavbu více než 2000 bytů na Zličíně, kde vznikne zcela nová městská čtvrť včetně školky a školy či propojení se sousedními Řepy prostřednictvím lávky. Naši zaměstnanci včetně těch budoucích přispějí k zásadnímu zlepšení celé lokality,“ láká na práci na mimořádném projektu generální ředitel Korec a zájemce odkazuje například na předchozí projekt Panorama Kyje s takřka tisícovkou bytů, který proměnil jinou část hlavního města.

„Odborníci, kteří se budou na chystaných projektech podílet, dostanou jedinečnou příležitost uplatnit své nápady a vtisknout výsledky své práce do podoby konkrétní pražské lokality,“ míní personalistka Hnátová, do jejíchž kompetencí patří vyhledávání odborníků nejen ve stavebnictví, ale i pro pozice nezbytné pro fungování zoologické zahrady v Táboře.

I tam jsou vysoké nároky na pracovníky standardem – více než polovina ošetřovatelů má vysokoškolské vzdělání v oboru, což je v rámci českých zoo nevídané. „Nesvěříme zvířata někomu, kdo nemá odpovídající vzdělání nebo alespoň praktické zkušenosti s jejich chovem. Podmínkou je také cit ke zvířatům a kladný vztah k nim,“ zdůrazňuje personalistka, podle níž táborská zoo má aktuálně vypsané výběrové řízení na pozice veterinární lékař. Zahrada také hledá asistentku ředitele, která je mimo jiné důležitou součástí výzkumného týmu zkoumajícího dlouhověkost zvířat. „Asistentce ředitele zoo proto nestačí jen organizační schopnosti a znalost administrativy. Rozhodně se neobejde bez přírodovědného nebo veterinárního vzdělání,“ popisuje personalistka Hnátová nároky na zájemce o tuto pozici a dodává, že konkrétní poptávané pozice zájemci naleznou na webových stránkách Ekospolu a ZOO Tábor.

Podívejte se na
Aktuální nabídku volných pozic v Ekospolu