Aktuální nabízené pozice

Stavební a technické pozice
Hlavní inženýr projektu detail
Rozpočtář / pracovník sektoru výběrových řízení detail
Stavební inženýr detail
Technik správy a údržby nemovitostí detail
Technický dozor velké bytové výstavby detail
Vedoucí manažer velké bytové výstavby detail
Reklamační technik detail
Obchodní pozice
Pracovník sektoru nákupu nemovitostí detail
Prodejce bytů v developerských projektech detail
Ekonomické pozice
Samostatná/ý účetní detail
Marketingové pozice
Webmaster detail
Manažer online marketingu detail
Administrativní pozice
Asistent/ka generálního ředitele detail
HR pozice
HR specialista/Personalista detail

Poskytnutí osobních údajů

Odesláním svého životopisu výslovně prohlašuji, že jsem seznámen se svými právy, která vyplývají z ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, poskytnuté společnosti EKOSPOL a.s., se sídlem Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7, PSČ 170 00, IČ 63699854, v souvislosti s výběrovým řízením na pracovní pozici ve společnosti EKOSPOL a.s. byly společností EKOSPOL a.s. shromažďovány a zpracovávány pro účely a v souvislosti s výběrovým řízením o zaměstnání ve společnosti EKOSPOL a.s.

Poskytnutím osobních údajů potvrzuje uchazeč o zaměstnání, že je poučen o svých právech podle ust. § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.